logo

Certyfikaty

Grupa Rauschert wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością. Jest od 1995 roku certyfikowana między innymi według normy DIN EN ISO 9001.

Certyfikaty

Jako jeden z wiodących światowych producentów ceramiki technicznej, formowanych z tworzyw sztucznych części oraz komponentów i zespołów, Rauschert stawia na zgodność z wymaganiami klientów i ich satysfakcję jako swoje cele najwyższej jakości. Poza bezpieczeństwem naszych pracowników, jakość naszych produktów i procesów jest naszym najwyższym priorytetem. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ustawowych przepisów bezpieczeństwa, wytycznych DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem), DIN ISO 50001 (zarządzanie energią, wprowadzone w 2013 r.) oraz Kodeksu Postępowania. Powiązane certyfikaty z odpowiednim zakresem można znaleźć poniżej.

DIN EN ISO 9001

Rauschert po raz pierwszy otrzymał certyfikat DIN EN ISO 9001 w 1993 roku. Jest to uznawany na całym świecie i najczęściej stosowany standard zarządzania jakością. Określa minimalne wymagania dla systemu zarządzania jakością, które firmy muszą spełnić, aby móc spełnić oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych grup interesu (np. pracowników, klientów, władz). Kluczową zasadą normy DIN EN ISO 9001 jest podejście zorientowane na proces. Zorientowany na proces system zarządzania jakością towarzyszy i dokumentuje wszystkie istotne procesy operacyjne i poddaje je testowi. Rauschert posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 we wszystkich swoich lokalizacjach.